Co warto wiedzieć przed zapisaniem się na kurs?

By móc zapisać się na kurs prawa jazdy, należy uzyskać numer Profilu Kandydata na Kierowce (tzw. PKK).
PKK jest to elektroniczny dokument zawierający podstawowe dane oraz informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy. PKK wydawany jest w wydziale komunikacji w Starostwie Powiatowym odpowiednim ze względu na miejsce zameldowania kandydata.

W przypadku kandydata, który nie ukończył wymaganego wieku według kategorii na prawo jazdy, wymagana jest zgoda rodziców.
WZÓR
Co należy zrobić by uzyskać numer PKK?

By uzyskać numer PKK należy zgłosić się do wydziału komunikacji i przedstawić wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania numeru PKK (w zależności od wieku osoby, która chce się zapisać na kurs) przedstawia tabela

Wymagania kat. B
Jeśli mamy ukończone 18 lat:

• wniosek (pobieramy go z wydziału komunikacji)
• badania lekarskie (robione na miejscu)
• fotografia 3,5x4,5cm
• dowód osobisty (okazujemy go w Starostwie Powiatowym) 
Jeśli mamy poniżej 18 lat:

• wniosek (pobieramy go z wydziału komunikacji)
• badania lekarskie (robione na miejscu)
• fotografia 3,5x4,5cm
• zgoda rodziców lub opiekunów
• dowód osobisty (okazujemy go w Starostwie Powiatowym) - jeśli nie posiadamy, zaświadczenie o zameldowaniu pobrane przez rodziców w urzędzie miasta lub gminy (koszt zaświadczenia - 17 PLN)


Wymagania kat. A1, A2, A
A1
A2
A
• wiek - 16 lat
• wniosek (pobieramy go z wydziału komunikacji)
• badania lekarskie (robione na miejscu)
• fotografia 3,5x4,5cm
• zgoda rodziców lub opiekunów
• dowód osobisty (okazujemy go w Starostwie Powiatowym) - jeśli nie posiadamy, zaświadczenie o zameldowaniu pobrane przez rodziców w urzędzie miasta lub gminy (koszt zaświadczenia - 17 PLN)
• wiek - 18 lat
• wniosek (pobieramy go z wydziału komunikacji)
• badania lekarskie (robione na miejscu)
• fotografia 3,5x4,5cm
• zgoda rodziców lub opiekunów (jeśli mamy poniżej 18 lat)
• dowód osobisty (okazujemy go w Starostwie Powiatowym)
• wiek - 20 lat (jeśli mamy przez co najmniej 2 lata prawo jazdy kat. A2)
• wiek – 24 lata (jeśli nie mamy przez co najmniej 2 lata prawo jazdy kat. A2)
• wniosek (pobieramy go z wydziału komunikacji)
• badania lekarskie (robione na miejscu)
• fotografia 3,5x4,5cm
• dowód osobisty (okazujemy go w Starostwie Powiatowym)
Pomoc przy wypełnieniu wniosku można uzyskać w biurze naszego ośrodka.

Wniosek o wydanie prawo jazdy -
WZÓR


 

Warto wiedzieć