Kwalifikacje

 

Kwalifikacja wstępna kat. C:

- ilość godzin: 280

- cena: 3.600zł

- opis: Dla osób poniżej 21 r.ż., którzy chcą zrobić prawo jazdy kat. C, C1 na przewóz rzeczy samochodem ciężarowym

 

 

Kwalifikacja wstępna kat. D:

- ilość godzin: 280

- cena: 3.600zł

- opis: Dla osób poniżej 23 r.ż. (wymagany wiek min. 21 lat), którzy chcą zrobić prawo jazdy kat. D, D1 na przewóz osób

 

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C:

- ilość godzin: 140

- cena: 2.400zł

- opis: Powyżej 21 r.ż., dla osób mających prawo jazdy kat. C, po dniu 10.09.20009r., chcących wykonywać przewóz rzeczy samochodem ciężarowym

 

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D:

- ilość godzin: 140

- cena: 2.400zł

- opis: Powyżej 23 r.ż., dla osób mających prawo jazdy kat. D, po dniu 10.09.2008r., chcących wykonywać przewozy osobowe

 

 

Szkolenie okresowe kat. C, C+E, D:

- ilość godzin: 35

- cena: 450zł

- opis: Dla osób, którzy posiadają prawo jazdy kat. C przed 09.2009 lub kat. D przed 09.2008

 

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C:

- ilość godzin: 70

- cena: 1.100zł

- opis: Dla osób powyżej 21 r.ż., chcących rozpocząć pracę w zawodzie kierowcy, którzy posiadają Kwalifikację Wstępna bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i chcą wykonywać przewozy rzeczy

 

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. D:

- ilość godzin: 70

- cena: 1.100zł

- opis: Dla osób poniżej 23 r.ż., którzy posiadają Kwalifikację Wstępną lub Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1,C1+E i chcą zrobić prawo jazdy kat. D / przewóz osób

 

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kat. C:

- ilość godzin: 35

- cena: 1.000zł

- opis: Dla osób powyżej 21 r.ż., mających prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10.09.2009r., którzy posiadają Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i chcą wykonywać przewozy rzeczy

 

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kat. D:

- ilość godzin: 35

- cena: 1.000zł

- opis: Dla osób powyżej 23 r.ż., mających prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10.09.2008r., którzy posiadają Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i chcą wykonywać przewozy osobowe